Elektroinštalačné práce vo výškach

S osvedčením podľa vyhlášok MPSVaR 508/2009 Z. z.

Komplexné poradenstvo a realizácia prác v oblasti bleskozvodov:

  • Zabezpečenie projektovej dokumentácie
  • Montáž kompletnej sústavy bleskozvodu od pasívnej zachytávacej časti, zvodov a zemničov, vrátane zastrešenia zemných výkopových prác
  • Dodanie revíznej správy

Iné elektroinštalačné práce vo výškach:

  • Odborné prehliadky a odborné skúšky (OP a OS) elektrických zariadení
  • Východiskové, periodické a mimoriadne obhliadky elektroinštalačných systémov
  • Výmena žiaroviek a svietidiel
  • Elektroinštalačné poruchy