Výrub a opiľovanie rizikových stromov

Ochránime váš majetok a zdravie

Ohrozené sú najmä cintoríny, mestské parky, záhrady rodinných domov, cestné komunikácie a elektrické vedenia

  • Dostaneme sa všade tam, kde nie je prístup pre ťažkú techniku
  • Zabezpečíme odborný a bezpečný zásah bez ohrozenia majetku, či zdravia
  • Používame techniky bežného smerového stínania, štandardného výrubu po častiach, rizikový výrub so spúšťaním častí lanovou technikou aj výrub za pomoci pracovnej plošiny
  • Pomôžeme vám s povolením na výrub stromu na príslušnom úrade
  • Zabezpečíme odvoz odpadovej drevnej hmoty