Iné práce vo výškach

  • Čistenie a nátery priemyselných konštrukcií

  • Opravy priemyselných komínov

  • Oprava poškodených častí vo výškach

  • Zhadzovanie snehu a ľadov zo striech

  • Montáž hrotov proti hniezdeniu vtákov

  • Čistenie odkvapových žľabov

  • Výškový servis rôzneho druhu