Výškové práce s vášňou

Sme tím lezcov, ktorí svoju vášeň z hôr prinášajú do priemyselného lezenia. Extrémne podmienky nás naučili dôležitosti maximálneho sústredenia sa na to, čo práve robíme. Vydať zo seba maximum, je našou prirodzenosťou.


"My z toho máme radosť, vy dokonalý úžitok."  • Sme držiteľmi príslušných BOZP oprávnení na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou za pomoci lanovej techniky
  • Máme odborné vzdelanie v oblasti elektrotechniky a potrebné osvedčenia v zmysle vyhlášok MPSVaR 508/2009 Z. z. 
  • Máme odbornú spôsobilosť na obsluhu pracovných plošín
  • Disponujeme preukazmi na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a pri inej činnosti ako je ťažba dreva